E-boksavtal påverkar läkares utbildning

Vi har tidigare berättat om att biblioteken har problem med utlåningen av e-böcker för att det blivit för dyrt. Nu kommer uppgifter om att begränsningar av e-boksutlåning kan försämra läkares fortbildning och i förlängningen patienters behandlingar det menar Brita Wessinger medicinsk bibliotekarie vid Sollefteå sjukhus.

- Jag kan inte serva personalen på sjukhuset. Så fort det handlar om e-böcker har förlagen avtal som begränsar tillgängligheten.

Brita Wessinger vid Sollefteå sjukhus har på senare tid uppmärksammat att nya boktitlar ibland bara ges ut som e-bok. För e-böcker gäller andra utlåningsvillkor än för trycka böcker. En e-bok som finns på till exempel Karolinska institutets universitetsbibliotek får inte lånas ut till läkarna vid Solleftå sjukhus.

- Vi blir helt utestängda  till exempel från nya operationsmetoder, en läkare ville ha en sån bok - gick inte - då får han inte tillgång till hur han ska behandla sina patienter.

Även på biblioteken vid större sjukhus finns problem med begränsade tillgången på eböcker och förlagens villkor. Tomas Franzen är chef för de tre medicinska biblioteken i Göteborg.

Tomas Franzen ger flera exempel på grundläggande medicinsk litteratur som inte finns tillgänglig på hans bibliotek i eboksform - för att de inte har råd att köpa in dom stora licenser och paket från förlagen som boktitlarna ingår i. På Svensk biblioteksförening är man inte förvånad över de problem som de medicinska biblioteken upplever: Niclas Lindberg är generalsekreterare

- Det här är en utveckling vi har varnat för länge. Det här hotar bibliotekens självständiga urval. Det är inte förvånande det är beklagligt.

Emmy Rasper
emmy.rasper@sverigesradio.se