Nyköping

Klartecken för nya flygplatsägarna

Det är nu helt klart att det multinationella amerikanska företaget ADC och HAS tar över Skavsta flygplats från Spanska Abertis från och med idag.

– Myndigheterna har gett sitt godkännande, enligt Skavsta flygplats vd Dot Gade Kulovuori.

Företaget har 90,1 procent av aktierna och Nyköpings kommun kommer, liksom tidigare, att ha resten.

Den nya ägaren har planer på att utveckla flygplatsen och nu i oktober ska flygplatsledningen träffa de nya ägarna, för att prata framtidsplaner för Skavsta.