Nytt hot väntar i USA

I dag stängdes många av USA:s myndigheter ner och 800 000 statsanställda permitterades och blir utan lön, eftersom kongressen inte kunde komma överens om budgeten. Men om två veckor finns ett ännu större hot.

USA kan då slå i det så kallade skuldtaket på 16 700 miljarder dollar. Landet får inte låna över den nivån, och kongressen behöver komma överens om att höja den högsta tillåtna storleken för USA:s statsskuld. I annat fall kan inte USA betala av sina lån.

-- Eftersom USA har ett stort budgetunderskott och skatterna inte täcker statens utgifter, så måste staten omgående göra kraftiga neddragningar av utgifterna, om USA inte längre får låna. I förlängningen kan då inte landet längre betala räntorna på de existerande lånen. Det innebär en form av statsbankrutt, som det kallas när ett land helt eller delvis inte kan betala sina skulder, säger Sveriges Radios ekonomikorrespondent Staffan Sonning.

Vad är det för skulder USA måste betala?
– Det är olika former av skuldsedlar, alltså statspapper, främst statsskuldväxlar och statsobligationer.

Vad behöver landet låna till?
– USA lånar för att täcka sitt underskott i statsbudgeten. Skatteintäkterna räcker inte för att täcka driften av landet. Stora summor går också till att betala räntor på de existerande lånen.

Vilka lånar USA av?
– Av alla. Både inom landet och utomlands. Amerikanska skuldsedlar, alltså statsskuldväxlar och obligationer, spelar en grundläggande roll i världsekonomin. De anses vara världens mest säkra tillgångar. Vad som skulle hända om de helt plötsligt inte visade sig vara så säkra, är mycket svårt att förutsäga.

Enligt Staffan Sonning så kan det här leda till en global finanskris:
– Det lämnar i så fall Lehman Brothers-kraschen i skuggan, skrev ekonomiprofessorn och nobelpristagaren Paul Krugman i tidningen New York Times i söndags.

Han berättar att skuldtaket med säkerhet kommer att höjas om kongressen kommer överens om en budget, i annat fall kommer skuldtaket sannolikt inte att höjas och USA riskerar då statsbankrutt.

– Men amerikanska grundlagsexperter anser att president Obama har möjlighet att själv höja skuldtaket utan kongressens godkännande, med hänvisning till nationens säkerhet. Det har han dock inte sagt något om ännu, säger Staffan Sonning

Maria Makar
maria.makar@sverigesradio.se