Sverige bästa landet för åldringar

2:05 min

Är du gammal och bor i Sverige, så mår du förmodligen riktigt bra. Enligt FN:s befolkningsfond är Sverige världens bästa land att åldras i, enligt nyhetsbyrån AP

Ett nittiotal länder har bedömts utifrån till exempel hälsa och ekonomi – och Sverige toppar biståndsorganisationen Help Age Internationals lista före Norge och Tyskland.

– Nog är det bra att åldras i Sverige. Jag jämför bara där jag bor själv. Det finns färdtjänst och det finns sjukbil och det finns buss, säger Ingegerd Hartman.

Det är första gången som biståndsorganisationen Help Age Internationals jämfört hur de är att åldras i olika länder.

Ett 90-tal länder har jämförts utifrån fyra huvudkategorier: ekonomi, hälsa, arbete och utbildning – och "äldre-vänlig miljö" för de som fyllt 60 år, baserat på jämförbar statistik från exempelvis flera FN-organ, Världsbanken och Världshälsoorganisationen WHO.

I botten finns Afghanistan, Tanzania och Pakistan. Europa, Kanada och USA dominerar toppskiktet.

Sverige leder inte någon av huvudkategorierna – men bedöms sammantaget vara det bästa landet att bli gammal i.

Det beror bland annat på Sveriges 100-åriga tradition med ett pensionssystem, skriver organisationen i sin analys. Bengt Winblad, professor i geriatrik vid Karolinska institutet, är inte förvånad, men säger samtidigt att svenska politiker inte kan slå sig till ro i och med topplaceringen.

"De senaste årens larmrapporter inom äldrevården måste tas på allvar och med en allt äldre befolkning kommer vårdbehovet att öka" säger han.

– De måste ju fortsätta att satsa på äldrevården. På grund av demografin så blir vi ju allt fler i de allra högsta åldersgrupperna framöver och det kommer ju faktiskt totalt att öka behovet, säger Winblad.

Men 70-plusaren Estrid Olofsson håller inte med om att Sverige är bäst i klassen när det gäller åldrande, och lyfter fram den bristande respekten för äldre.

– Om jag kliver på bussen här i Luleå så är det sällan en ungdom reser sig och ger platsen till mig. När jag var i New York i sommar och åkte tunnelbana så erbjöd man platsen till mig, säger hon.

Nils Eklund
nils.eklund@sverigesradio.se