Sverige

Vårdpersonal riskerar föra kikhosta vidare

1:47 min

Många som arbetar inom vården saknar vaccination mot kikhosta. De senaste åren har sjukdomen ökat och det här innebär en risk för de allra minsta barnen. Claes Söderström är smittskyddsläkare på Länssjukhuset i Kalmar och han vill nu att man tydligare uppmärksammar riskerna för smitta.

– För de allra flesta är det inte alls allvarligt, men är du liten och under ett år eller ett halvår, så kan det bli riktigt besvärligt, säger Claes Söderström.

Mellan 1979 och 1996 vaccinerades inga barn i Sverige mot kikhosta. De barnen har nu blivit vuxna och en del av dem arbetar inom vården. Kikhosta är mycket smittsamt och när sjukdomen drabbar vuxna innebär det en stor risk för de allra minsta barnen som kan bli väldigt sjuka.

– Ja, det klassiska är ju att man har en besvärlig hosta som går i attacker och som slutar i en kikning. Och det är ju jättejobbigt för de små barnen, säger han.

Kikhosta kan leda till lunginflammation och andra farliga följdsjukdomar. En studie som presenterats i Läkartidningen visar att tio barn dött i kikhosta sedan 1996. Sjukdomen kan lindras av antibiotika, men smittskyddsläkare Claes Söderström menar att sjukdomen under många år varit så ovanlig att man ibland missar att ställa rätt diagnos.

– Jag vet föräldrar som har sökt flera gånger för att de har misstänkt kikhosta, men inom vården tror man att sjukdomen har vaccinerats bort. Och då finns den inte tror man. Men det gör den!

Kalmar har haft utbrott av kikhosta, som bland annat har drabbat barnkliniken och Claes Söderström uppmanar nu all vårdpersonal som jobbar med små barn att vara uppmärksamma på riskerna och vidta åtgärder om man upptäcker smitta.

--Det gäller att vi skyddar de små barnen, säger smittskyddsläkare Claes Söderström.