värmland

Allt fler äldre skadas vid fallolyckor i hemmet

1:07 min

Allt fler äldre skadas vid fallolyckor i hemmet. I Värmland fick 1 500 personer äldre än 65 år vårdas på sjukhus på grund av fallolyckor förra året, det visar ny statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Siffrorna visar att kvinnor är överrepresenterade i olycksstatistiken.

-Det kan finnas många olika anledningar till det. Många är väldigt bensköra, det är vanligare bland kvinnor, säger Inger Mörk som jobbar på MSB.

Men även antalet män har ökat i statistiken. En orsak kan vara att medellivslängden för män ökar och ökar snabbare än för kvinnor idag, berättar Inger Mörk.

Vad kan man då göra för att förhindra och förebygga fallolyckor? Mjuka golv och mattor med halkskydd under är några åtgärder, men samhället i stort behöver också engagera sig i den här frågan menar Inger Mörk.

-Det behövs mer samlat och systematiskt arbete ute i kommunerna för att ta krafttag i den här frågan. Sedan är det ju så att det finns ingen övergripande myndighet som har ansvar utan vi är många som jobbar med det.