"Vi för en diskussion om e-böcker"

1:28 min

Sveriges kommuner och landsting, SKL, för en diskussion om en gemensam ståndpunkt som SKL kan gå med till förlagsbranschen, för att lösa frågan om tillgången på e-böcker och de ökande kostnaderna för dessa. Det säger ordföranden för SKL:s kultur- och fritidsberedning Madeleine Sjöstedt till Kulturnytt.

Under morgonen har Kulturnytt rapporterat om ytterligare ett exempel där ett bibliotek inte har kunnat låna ut en e-bok på grund av avtalet med det förlag som tilhandahåller boken. Idag är stora som små bibliotek hänvisade till att själva skriva avtal med förlagsbraschen, och Svensk biblioteksförening med flera har länge krävt att SKL ska komma till skott och bli en gemensam företrädare för folk- och de regionala biblioteken i Sverige gentemot förlagsbranschen, och så här säger Madeleine Sjöstedt om det:

- Det har hänt ganska mycket. SKL bedriver ett internt arbete kring de här frågorna sedan ett bra tag tillbaka. Vi har många kommuner och om SKL ska ha en linje så måste kommunerna vara med på tåget och det pågår ett undersökningsarbete var kommunerna står, vad som är de stora problemen i varje kommun.

Och var står ni nu då?

- Vi står inför att ha träffat väldigt många kommuner och är redo att börja processa en ståndpunkt för SKL kommande halvåret tror jag.

I vilken mån skulle du säga kommer ni att hävda bibliotekens rätt att fritt beställa in all form av kunskap och litteratur?

- Det måste ju vara grundförutsättningen, att våra bibliotek ska kunna erbjuda medborgarna hela spektrat av information. Det är ju bibliotekens uppgift, hur man sedan i detalj utformar detta - det är ju det vi måste diskutera med förläggarföreningen och andra intressenter i detta, men kommunernas ingång måste ju vara att försvara biblioekens intressen. Vi är ju folkbibliotekens huvudmän.

Och när kommer allmänheten att kunna se något resultat av de här samtalen?

- Det kan ju inte jag säga, eftersom detta är ett väldigt komplicerat arbete som kommer att ta väldigt lång tid, men jag hoppas att vi inom något år åtminstone kan ha en signal vartåt vi är på väg, svarar Madeleine Sjöstedt.

Berit Nygren
berit.nygren@sverigesradio.se