Sundsvall

Domstol bör pröva frågan om barnmisshandlare är lämpad att ha vapen

Polismyndigheten i Västernorrland vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar frågan om en 57-årig man i Sundsvall är olämplig att inneha skjutvapen i och med att han gjort sig skyldig till misshandel av sin sambos barn.

Polisen beslutade tidigare att återkalla mannens vapentillstånd, men efter ett överklagande fick han stöd i både förvaltningsrätten och kammarrätten.

Domstolarna bedömde att misshandelsbrotten inte varit av så allvarlig art att de påverkar mannens lämplighet.