Klart att SOS Alarm tar över ambulanslarm

1:13 min

Det är nu klart att SOS Alarm tar över ambulansdirigeringen på Gotland. Samarbete med det privata vårdföretaget Medhelp bröts i juni, då de krävt mer betalt för att utföra tjänsten. Det nya avtalet gäller från den första december och i ett och ett halvt år framåt.

Medarbetare hos Medhelp erbjuds jobb vid SOS Alarm och vid landstinget i Uppsala.

– Vi är överens och har slutit en överenskommelse med SOS-alarm kring ambulansdirigeringen med en avtalsperiod på 1,5 år. Nu säkrar vi den samhällsviktiga tjänsten för våra invånare samtidigt som det finns tid att utreda konsekvenserna av alarmeringsutredningens förslag, säger Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland.

Tjänsten från SOS Alarm har direktupphandlats och avtalet ska fastställas av respektive landstings/regions styrelse. Kostnaden för hela avtalsperioden är 52,5 miljoner kronor för landstingen tillsammans.

För att säkerställa att övergången sker smidigt kommer tjänsterna införlivas i SOS Alarms befintliga struktur. Det innebär att ambulansdirigeringen för Region Gotland kommer att ske från Stockholm.

– Utifrån de förutsättningar som råder i det uppkomna läget med byte av leverantör, är det här den bästa lösningen för Gotland, säger Maria Dalemar.

Medhelp har överklagat att regionen och de tre landstingen på fastlandet brutit ingånget avtal. De har krävt ett skadestånd på flera miljoner och även anmält till Förvaltningsrätten att Gotland och landstingen gjort en direktupphandling med SOS Alarm.