IRA förstör mera vapen

Fredsprocessen i Nordirland tog på måndagen ett viktigt steg framåt när den irländska republikanska armén, IRA, meddelade att den har gjort ytterligare en del av sina vapen obrukbara.
Den kommission som övervakar nedrustningen bekräftar att den har bevittnat hur en "avsevärd mängd vapen" har förstörts av IRA. Det här var den andra gången som IRA gjorde en del av sina vapen obrukbara som ett led i fredsprocessen.