Nytt projekt ska klimatsäkra leveranser till företag

1:58 min

(Publicerades första gången 2/10-13) Ett varmare klimat kan ge upphov till fler extrema väderhändelser och det kan därför bli allt viktigare för svenska företag att försäkra sig om att deras råvaruleveranser från andra länder är klimatsäkrade. Det vill säga att underleverantörer är skyddade från stormar, översvämningar och missväxt.

Hur företag kan skydda sig ska nu ett nytt forskningsprojekt ta reda på. En av forskarna i projektet är Magnus Benzie från Stockholm Environment Institute.
– Det handlar om globala effekter, ett företag tusentals kilometer bort från ett katastrofområde kan kan få sin produktion lamlagen, eftersom de är beroende av varor från andra länder, säger Magnus Benzie.

Värmeböljor, skyfall och översvämningar! När FN:s klimatpanel IPCC presenterade sin senaste rapport förra veckan sa de att det är mycket troligt att extrema klimathändelser kommer att bli vanligare. Därmed ökar också risken för att svenska företag drabbas om deras underleverantörer i andra länder skulle slås ut.

För ett företag att bli bättre på att klimatsäkra sina leverantörskedjor, innebär i princip att hjälpa sina underleverantörer att bli mindre klimatkänsliga. Det kan handla om att ta fram planer för hållbar användning av vattenresurser, som annars kan påverka skördar, att flytta verksamhet bort från kuster med hög översvämningsrisk, eller att hjälpa underleverantörer att producera el med förnybara källor som sol och vind. Det senare exempel skulle ha kunnat hjälpa Sydafrika förra året då översvämningar i Mozambique slog ut elnätet och stoppade transporter av kol till kolkraftverk.

I det nya projektet med målet att hjälpa svenska företag bli bättre på att klimatsäkra sina leverantörskedjor kommer företag i Skåne inom livsmedel- och skogsindustrierna att ingå. Å det här handlar inte i första hand om marknadsföring och en grön image, utan de som framförallt driver på är investerare som vill ha säkerhet, enligt Magnus Benzie.
– Investerare, och inte konsumenterna, är den drivande faktorn bakom det här för de ser riskerna.