ÖRNSKÖLDSVIK

Örnsköldsvik satsar på lekplatser och läsplattor

Örnsköldsviks kommun ser ut att göra ett bättre ekonomiskt resultat i år än budgeterat. För helåret 2013 är prognosen ett ekonomiskt resultat på +63 miljoner kronor. Det är 22 miljoner bättre jämfört med det budgeterade resultatet.

Bland annat satsar kommunen tre miljoner på IT i skolan genom inköp av läs-och skrivplattor till alla elever i årskurs 1 på gymnasieskolan.

En miljon kommer också att satsas på lekmaterial och på utemiljön på skolgårdar.