Förslag om skoterrestriktioner

Ett förslag om hårdare restriktioner för skotertrafik i fjällen kan vara på gång. Det är tjänstemän på Länsstyrelsen som genom sina naturbevakare fått signaler om att skoterkörningen efter branta fjällsidor ökar - och det vill man nu komma åt.
- Körningen på branta fjällsluttningar är inte bara farlig, framförallt är det djur och växtlivet som kan ta skada, säger Ronny Edin, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen. Järv och lo har sina lyor efter sluttningarna och kan störas, dessutom kan växtlivet skadas när snötäcket börjar bli tunnare framåt våren. Det är också ett stort irritationsmoment för övrigt friluftsliv enligt Ronny Edin. Men att införa fler förbudszoner skulle inte fungera. Istället vill man begränsa själva skoterns förutsättningar för att ta sig upp efter sluttningarna. Dagens skotrar har ofta stora kammar på mattan, något som förbättrar skoterns klätterförmåga. I Finland finns begränsningar på hur stora kammar skotermattan får ha och på Länsstyrelsen tittar man nu om en sådan begränsning kan införas i Sverige. Förslaget kommer att läggas fram i Fjällsäkerhetsrådet i april och enligt Ronny Edin så finns det en viss risk att skoterorganisationerna kommer att protestera. Men han menar också att något måste göras.