Hemtjänstpersonal anmäler brister

Personal inom hemtjänsten i Härryda anmäler till kommunen att det har förekommit missförhållanden i verksamheten.

Det handlar om informationsmissar, äldre som inte har fått besök som de skulle ha haft, och larm som inte fungerat. Bland annat har en boende ramlat i köket och fått krypa till sängen då larmet inte fungerat.

Västekot
vastekot@sverigesradio.se