Göteborgs nya kemikalieplan utvärderas

Barnen i Göteborg ska inte utsättas för miljögifter i kommunala verksamheter. Det säger den kemikalieplan som miljö- och klimatnämnden nu skickar ut på remiss i staden.

Göteborg är första storstaden i landet som tar fram en kemikalieplan, för att beskriva hur man ska sluta använda särskilt farliga kemikalier som kan ge cancer eller exempelvis påverka fruktsamheten.

Kommunen använder tusentals kemiska ämnen och lagen räcker inte till för att begränsa riskerna, säger Karin Kruse på miljöförvaltningen i ett pressmeddelande.

Västekot
vastekot@sverigesradio.se