Ingen brist på EU-engagemang

Företagen i Norrbotten och Västerbotten har begränsade resurser att ta reda på vad som händer i EU via sitt kontor i Bryssel, det som kallas North Sweden.
Det säger regionchef Peter Nordblad i organisationen Företagarna med anledning av att kontorets chef Peter Jörgensen tycker att det finns brister i EU-engagemaget och att företagen är dåliga på att försöka påverka det som händer i EU. Men Peter Nordblad säger att det är fel och pekar bland annat på påtryckningarna från företag i Tornedalen för att slippa delar av arbetsgivaravgiften