Många kassaställen försvinner i mars

Under mars börjar Posten lägga ned dom första kassaserviceställena på många orter i länet.

En tredjedel av länets 47 kassaserviceställen kommer att försvinna efterhand under året eftersom efterfrågan inte är tillräckligt stor.

Kassaserviceställena kommer istället att ersättas av andra serviceformer.

Kunderna får då vända sig antingen till ett ombud för Svensk Kassaservice på orten eller beställa kassaservice genom lantbrevbärare.

Postens brev- och paketservice på berörda orter kommer dock att finnas kvar.