Ny forskning från Karlstads universitet:

Tjejer mobbas oftare på nätet

12 min

Tjejer är mer utsatta för mobbing på nätet än killar. Det visar ny forskning vid Karlstads universitet.
Linda Bäckman är nydisputerad doktor vid centrum för forskning om barn och ungdomars psykiska hälsa vid Karlstads universitet. Hennes avhandling handlade just om mobbing på internet och hur den skiljer sig från vanlig mobbing.

En delstudie i avhandlingen visar att skolpersonalen ägnar mycket tid åt detta, men inte har de resurser som krävs för att stävja mobbingen.

I en stor skolundersökning har Linda Bäckman frågat 3800 elever om mobbing på nätet och traditionell mobbing. Undersökningen visade att cirka två procent av eleverna utsatts för regelbunden mobbing. Tjejer var mer utsatta för nätmobbing än killar. Förklaringen ligger i en könsskillnad i datoranvändningen, tror Linda Bäckman:
- Tjejer hänger i en mer exponerad miljö på sociala forum där de kommunicerar på bloggar och chattar, medan killar gör mer konkreta saker som att titta på klipp eller spelar spel. Så tjejer blir mer exponerade, särskilt om de lägger upp bilder på sig själva, då ökar risken.

En delstudie i avhandlingen handlar om hur elevpersonalen arbetar förebyggande mot mobbing på nätet:
- Skolkuratorerna lägger ner väldigt mycket tid på det här, och jag har också pratat med lärare som berättar att det här väldigt mycket tid och resurser. Eleverna kommer tillbaka på måndagen och då har det hänt nåt på nätet under helgen och då måste det lösas upp och tas om hand. De jobbar hårt med detta.

Enligt gällande lagstiftning har skolan ett tillsynsansvar över barnen också på nätet och skolan ska stävja nätmobbning även om det sker på fritiden. Ett ansvar de inte kan ta fullt ut idag, enligt Linda Bäckman: 

- När det gäller skolkuratorer är det på många skolor undermåligt och de har inte tid att sätta sig in i sånt här preventivt arbete. Men det behövs otroligt mycket, säger Linda Bäckman.
Hon efterlyser ett större engagemang från föräldrar:
- Det här är ju sånt barnen gör på fritiden när de sitter hemma, och då måste föräldrarna kliva in och intressera sig. Forskning visar att är man alltför restriktiv och bara sätter förbud, det hjälper inte! För det här är deras liv, det är här barnen hänger och umgås. Det är viktigt för dem.