Rapport från världens största vetenskapskonferens - AAAS

P1 onsdag 3 mars kl 12.10

Nyligen hölls världens största allmänvetenskapliga konferens i Washington DC i USA. 10 000 forskare och journalister var på plats för att diskutera allt från fågelinfluensa till universums födelse. Vetenskapsradion var på plats.