Borg: V:s skattehöjningar ger färre sysselsatta

1:35 min

Finansminister Anders Borg anser att Vänsterpartiets stora skattehöjningar slår hårt mot sysselsättningen. Men Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson, menar tvärtom att det är regeringens skattesänkningar som är boven.

– Vi är tydliga med att välfärden behöver mer resurser. Vi skäms inte för det. Och då behöver man finansiera sina reformer och då gör vi det gemensamt genom att skatta efter bärkraft. Och vi är beredda att stå för det, säger hon.

Mindre grupper i förskolan, mer resurser till hälso- och sjukvården, och fler anställda inom äldreomsorgen. Vänsterpartiet räknar med att deras budgetförslag ger 30 000 jobb nästa år.

Vänsterpartiet vill som enda oppositionsparti höja bolagsskatten till 26 procent, återinföra förmögenhetsskatten och en ny fastighetsskatt. Alla tre är skatter som Socialdemokraterna i går lovade väljarna att inte röra.

– Socialdemokraterna får stå för sin politik, så står jag för min. Jag tycker att det är en bra ordning, säger Ulla Andersson.

Regeringen vill ju sänka skatten. Vänsterpartiet vill jämfört med det höja skatten med 53 miljarder. Socialdemokraterna säger också nej till flera av regeringens skattesänkningar, men stannar vid 30 miljarder mer i skatt än regeringen. Däremot vill hela oppositionen ändra i sjukförsäkringen och höja ersättningen till arbetslösa, som inte höjts sedan 2002.

Men finansminister Anders Borg räknar med att höjda ersättningar till sjuka och arbetslösa kommer att leda till att runt 80 000 färre jobbar.

– Då är det fler personer som är i de här systemen och det påverkar också hur många som är på arbetsmarknaden och indirekt där igenom då naturligtvis också sysselsättningen, säger han.

Är det därför den här regeringen varit så ovillig att höja ersättningsnivåerna?

– Ja, därför att vi har tittat igenom det där och det är väldigt svårt att komma ifrån att med normala samband som finns i forskningen så leder det här till högre arbetslöshet och lägre sysselsättning.

Mari Forssblad
mari.forssblad@sverigeradio.se