Rock- och poporganisationer kan mista bidrag

1:54 min

Kulturrådets ökade krav på professionalitet hos landets musikarrangör kan göra att två organisationer på rock- och popområdet mister sina arrangörsbidrag. Det är Kontaktnätet och Musik- och kulturföreningarnas samarbetsorganisation, Moks, som det handlar om.

Rådet anser att de ägnar sig alltför mycket åt verksamhet som inte är professionell. Idag träffas de för att diskutera saken, men "vi tycker att vi är tillräckligt professionella som musikarrangörer", säger Kontaktnätets ordförande Luis Gonzales:

- Min definition av professionalitet är att anlita en professionell musiker som alltså livnär sig på att ha livekonserter. Att vi som arrangörer har en samarbetspartner som levererar musik som vi i vår tur leverar till vår publik gör att vi är professionella, säger Gonzales.

Mister de arrangörsbidraget varnar Kontaktnätet och MoKS för att det kommer att bli dramatiskt färre rock-, pop-, hip hop-, punk- och hårdrockskonserter i landets mindre städer. De beräknar att de bidrar i snitt till mellan 100 och 200 konserter vardera per år med det här statsbidraget, men rock- och pop-konserter lokalt kan också få bidrag från regionerna och kommunerna ska tilläggas.

I år får Kontaktnätet 1 miljon kr i arrangörsstöd från Kulturrådet, och Moks 375 000 kr. Det ger mycket konserter för pengarna, säger Marcus Israelsson på MoKS. Föreningarna får kanske 1000-2000 kr för en spelning, fortsätter Israelsson och ger ytterligare en anledning till att de borde fortsätta att få arrangörsstöd:

- Många av våra föreningar är ju en grogrund för den professionella musiken. Finns det inga amatörer kommer det aldrig att finnas några professionella, säger han.

Men stödet från rådet är bara en liten del av det statsbidrag som Moks och Kontaktnätet får idag. Det mesta får de från Ungdomsstyrelsen och det borde de ha helt och hållet, tycker Kulturrådet. Rådets överväganden handlar i första hand inte om hur de är som musikarrangörer utan det faktum att de sysslar med mycket annat än musik, säger rådets enhetschef på området Mika Romanus:

- De har en bred verksamhet med många olika delar. Därför det kanske inte är givet att de också ska vidareförmedla stöd till sina medlemmar som arrangörer som musikområdet, säger Romanus.

Berit Nygren
berit.nygren@sverigesradio.se