Skåne

"Stopp! Min kropp!"

4:22 min

Ungefär tio procent av alla barn och ungdomar har någon gång blivit utsatta för allvarliga sexuella övergrepp av vuxna. Men hur och när ska man som förälder prata med sina barn om just sexuella övergrepp? Det berättar Anna Norlén som är psykolog på Rädda Barnen och författare till handboken Stopp! Min kropp!.

Anledningen till att boken Stopp! Min kropp! kom till var att man på Rädda Barnen märkte att medias rapportering om sexuella övergrepp väckte många funderingar hos föräldrar.

– Då vänder de sig till oss med frågor: Hur ska jag prata med mina barn om det här? Hur kan jag göra som förälder för att förebygga och skydda mitt barn från det här? säger Anna Norlén, psykolog och chef för Rädda Barnens behandlingsverksamhet.

Tankar, tips och vart man kan vända sig samlade man då i en handbok.

– Det vi kan göra som vuxna är att stärka barn i deras upplevelser av att de har rätt till sina egna kroppar, att man får säga nej om någon gör något med ens kropp som man inte vill eller förstår och att man kan få hjälp.

Ett misstag som Anna Norlén tror att många vuxna gör är att vänta till exakt rätt tillfälle för samtal om sexuella övergrepp. Då kan det kännas krystat eller pinsamt för barnet. Det är viktigt att binda ihop kropp, gränser och vad som är bra fysisk kontakt och närhet.

– Man kan börja redan när barnen är noll år. Då kanske man inte pratar, men genom hur man bemöter och tar hand om barnen så visar vi att: din kropp är din, den är värdefull och det finns områden på kroppen som är extra ömtåliga.

Även skolan borde kunna utveckla hur man pratar om sexuella övergrepp, tycker Anna Norlén.

– Man är bra på att lära ut hur man bemöter varandra; att man inte ska bråka och säga nej om någon är dum. Det borde vara samma förhållningssätt när det handlar om kropp och fysisk närhet, säger Anna Norlén.