Ryssland ökar sin militära övningsverksamhet

1:41 min

Den ryska militärövning som hölls i förra veckan i bland annat östersjöområdet var mycket större än vad Ryssland hade förvarnat om, enligt Svenska Dagbladet i dag. Styrkorna övade enligt uppgifter även anfall mot de baltiska staterna och Polen.

Den ryska militärövningen är ett led i en ökad aktivitet från såväl Ryssland som Nato säger försvarsminister Karin Enström.

– Det vi ser är en ökad övningsverksamhet och vi har sett både fler övningar, att man övar mer, att man övar mer komplext och har fler deltagare, säger hon.

– Vi i Sverige övar också mer, vi har precis varit med i en stor övning som heter Nothern coast i en omfattning som inte har varit på länge. Det planeras också en stor Natoövning här längre fram i höst. Så vi kan se att Östersjön är en intressant plats att öva i.   

Försvarsminister Karin Enström betonar att Sverige har en god bild av vad som händer i närområdet.

I dag tog regeringen också beslut om att försvarsmakten ska ha ett utökat utbyte med fler besök hos den ryska krigsmakten under nästa år. Det är bra för att skapa avspänning och förståelse, säger hon.

Bakgrunden till den ökade aktiviteten hos Ryssland är enligt Karin Enström en ny försvarsstrategi hos ryssarna.

– Man är tydlig med att man genomför en försvarsreform, precis som många andra europeiska länder har gjort. Där ingår det naturligtvis att man vill modernisera sitt material och att man vill öva för att se till att den här förmågan fungerar.

Ett förslag till förändring av det svenska försvaret håller på att arbetas fram av försvarsberedningen som ska vara klar sista mars nästa år. Där sitter bland annat socialdemokraten Peter Hultqvist.

– Ja, det är ju helt nödvändigt att något måste göras. De vi har sagt är att gemensam incidentberedskap mellan de nordiska länderna kan vara ett steg. Vi har också sagt att vi är öppna för att utbyta information om de nationella försvarsplaneringarna i Norden. Det är ju två rätt så bra markeringar redan så här långt.

Erik Ridderstolpe
erik.ridderstolpe@sverigesradio.se