Dålig planering försenar arbetet i skogen

Transportföretagen och skogsindustrin har helt olika uppfattning om hur stort behovet av nya bilar och chaufförer är. Enligt Södra krävs 500 nya bilar men Träfrakt menar att arbetet sker så ineffektivt att det inte behövs fler bilar. (SR Kronoberg)