Finlitterär skönlitteratur ökar förmåga att sätta sig in i andras känslor

1:39 min

Att läsa finlitterär skönlitteratur ökar ens förmåga att sätta sig in i andra människors tankar, känslor och avsikter. Och det här går att mäta, säger amerikanska forskare i en studie som nyligen publicerats i vetenskapstidskriften Science

Forskarna har i flera olika tester låtit ett par hundra försökspersoner läsa 10 - 15 sidor litteratur. Litteraturen tog de från tre kategorier. Det var finlitterär skönlitteratur, som de definierade som vinnare av amerikanska litteraturpris, det var populärlitteratur från en nätbokhandels topplista, och det var faktalitteratur.

Sedan testades försökspersonernas förmåga att läsa ansiktsuttryck, vilket faller under det som brukar kallas theory of mind. Andreas Olsson, professor i psykologi på Karolinska Institutet, berättar mer:

– Theory of mind, man kan väl säga att det är förmågan att korrekt tillskriva andra individer eller sig själv för den delen, tankar, intentioner eller känslor.

Studien visade att framför allt finlitterär skönlitteratur ger bättre theory of mind. Direkt efter det att försökspersonerna läst texterna presterade de två till fem procent bättre på testerna - en liten men statistiskt signifikant förbättring. Forskarna bakom studien tycker att även en liten förbättring är intressant, eftersom den kom efter att man bara läst ett fåtal sidor.

Andreas Olsson igen:

– Jag tycker att studien är trovärdigt gjord, man visar i många experiment samma sak, det vill säga man replikerar sina egna resultat många gånger, i samma test och i nya test.

Forskarnas förklaring till resultaten är att finlitterär skönlitteratur är mer komplicerad och oförutsägbar än till exempel populärlitteratur, och att karaktärerna är mer mångbottnade. Det utmanar läsarens egen kreativitet vilket övar upp theory of mind.

Referens: Kidd, Comer, et al. "Reading Literary Fiction Improves Theory of Mind". DOI: 10.1126/science.1239918