Folkpartiet fick inte gehör i kongressfrågan

Folkpartiet på Gotland tycker att kommunfullmäktige borde fatta beslut om vem som ska bygga och driva kongresshallen inte kommunstyrelsen, men folkpartiets förslag röstades ner av övriga ledamöter.

Folkpartiet ville också att kommunens löneadministration skulle förläggas till Visby och inte utlokaliseras till Slite. Men inte heller i den frågan fick folkpartiet gehör för sina synpunkter.