"Godkänt i svenska bör slopas"

Katrineholm och Vingåkers kommuner vill att invandrarelever ska slippa kravet om att ha minst betyget godkänt i svenska för att komma in på de nationella gymnasieprogrammen.
Utbildningscheferna har tillsammans med tio rektorer skrivit till utbildningsminister Thomas Östros med kravet att reglerna ska ändras. Det rapporterar Katrineholms-Kuriren. Dagens krav på godkänt betyg i svenska, engelska och matematik slår extra hårt mot invandrarelever, menar företrädarna för de båda kommunerna. I januari fattade barn- och utbildningsnämnden i Eskilstuna beslut att ivandrarelever ska kunna komma in på gymnasiet utan att ha godkänt betyg i engelska.