Flygandet minskar

I Norrköping har både antalet landningar och antalet passagerare som flyger till eller ifrån Norrköpings flygplats minskat med runt 30 procent under mars månad jämfört med samma månad förra året, det visar statistik från Luftfartsverket.
Och den kraftiga nedgången inom flyget fortsätter i hela landet. Totalt minskade antalet passagerare med 13 procent under förra månaden.