Kvinnolobby kräver haverimöte efter våldtäkt

3:56 min

Sedan hovrätten frikände sex pojkar för en uppmärksammad gruppvåldtäkt mot en femtonårig flicka i Tensta i Stockholm, har reaktionerna varit starka. Frågan om en samtyckeslag har lyfts igen, och flera debattörer menar att det är dags att sluta anta att män inte förstår sitt eget handlande. På måndag hålls en protestaktion utanför riksdagen, och Sveriges Kvinnolobby kräver nu ett haverimöte med justitieminister Beatrice Ask.

– Det är många som har fått nog nu. Jag har aldrig varit med om så starka reaktioner från så många olika håll. Vi menar att det är en förödande oförmåga som har visats av rättsväsendet i Sverige. Det är en oförmåga både att tala klarspråk om kvinnors rätt till kroppslig integritet, om vår rätt att leva ett liv fritt från våld. Den kvinnosyn som har visat sig är något vi oroas över.

Gertrud Åström är ordförande i Sveriges Kvinnolobby. Det är en paraplyorganisation för den svenska kvinnorörelsen och har ett 40-tal anslutna medlemsorganisationer. Nu kräver kvinnoorganisationen ett möte med Beatrice Ask för att reda ut frågan. De kräver en samtyckeslagstiftning, men en annan viktig fråga är att gå till botten med varför män begår övergrepp mot kvinnor.

– Det är viktigt att ifrågasätta just kvinnosynen. Varför beter sig män på det här sättet? Hur kommer det sig att män utför sådana här handlingar gång på gång? Hur ska de här pojkarna kunna leva ett liv tillsammans med andra kvinnor när man beter sig på det här sättet? Vi tror varken att pojkar eller män är idioter. Vi tror att de vet vad de håller på med när de begår övergrepp mot kvinnor. Vi vill tala om för dem att det accepterar inte vi, och vi vill veta hur de egentligen tänker, säger Gertrud Åström.

Det är just kvinnosynen i samhället som är problemet, tror Gertrud Åström. Hon hoppas att Beatrice Ask ska förstå att det krävs ett krafttag för att få bukt med problemet och hon vill att diskussionen ska ske med alla män och pojkar i samhället.

– Det är inte tolererbart. Vi kräver att man talar klarspråk både med förövarna men också till pojkar och män överhuvudtaget. Kvinnor är inte till för deras skull. Vi är inte till för att bli våldtagna eller utsatta för övergrepp. Vi kräver att man ska kunna gå omkring i sitt eget samhälle, man ska kunna vara på fest och man ska till och med kunna vara lite på snusen utan att det ska ses som en inbjudan att bli utsatt för bland de värsta övergrepp som finns mot den integritet som en människa har, säger hon.

Gertrud Åström är också kritisk till mediernas rapportering kring våldtäkter. Hon tycker att medierna har en skuld i den skeva bild som ofta målas fram där fokus ligger på den som blivit utsatt för ett övergrepp, istället för den som har begått övergreppet.

– Det är oftast den unga kvinnan eller flickan som har varit utsatt för övergreppet som blir intervjuad och hon får tömma ur sig, och hon exploateras fullt ut. Men ingen intervjuar dessa män och ställer dem mot väggen. Fokus ligger inte på de som utövar våldet, övergreppet, och fokus är inte att ställa deras kvinnosyn mot väggen och det är vi trötta på. Vi förväntar oss att media börja ställa kritiska frågor till förövarna. Varför tänker du så här? Vad har du för rätt att bete dig på det här sättet? Vad är det med dig som gör att du tror att du har rätt att bete dig så här? Är du inte riktigt klok?

På måndag hålls en manifestation utanför riksdagen, och kvinnoorganisationen hoppas att de då ska få träffa Beatrice Ask och framföra sina synpunkter om en samtyckeslag och den rådande kvinnosynen i samhället.

– Vi hoppas att hon ska ställa sig positiv till en kraftsamling, där det faktiskt handlar om att sluta med att inte våga tala om vad det handlar om. Det finns en elefant i rummet och ingen låtsas om att den finns, men vi vill få syn på elefanten, säger Gertrud Åström.