Kritiserad telefonsiare får öppna asylboende

2:08 min

Fastighetsägare med rader av betalningsanmärkningar och en kritiserad telefonsierska - det är några som fått godkänt av Migrationsverket i en upphandling för att starta tillfälliga boenden för asylsökande i Västmanland.

Björn Andrén, upphandlings- och inköpsstrateg på Migrationsverket, menar ändå att de uppfyller Migrationsverkets krav.

– Det är min bedömning, vad vi känner till idag, säger Björn Andrén.

Om Migrationsverket har behov av det skulle sju nya boenden för asylsökande kunna startas i Västmanland, de sju har nyligen fått godkänt i Migrationsverkets upphandling.

Bland dem finns Haga kontorsdata i Enköping som vill öppna ett boende i Klackbergsgården i Norberg.

Bolaget som äger fastigheten, Åström hotell och konferens i Västerås, har haft en lång rad betalningsanmärkningar de senaste åren, och ett dotterbolag har fortfarande idag kvar skulder på över 200 000 till kronofogden.

Enligt Björn Andrén har en hel del bolag underkänts av Migrationsverket på grund av dålig ekonomi, men Lagen om offentlig upphandling gör att ett bolag inte automatiskt kan uteslutas om det till exempel har betalningsanmärkningar.

– Då har man rätt som anbudsgivare i en offentlig upphandling att också lämna en förklaring till varför man har till exempel betalningsanmärkningar. Där måste vi beakta från fall till fall och se om vi har skäl att utesluta, säger Björn Andrén.

I Björkås vandrarhem, även det i Norberg, vill Assistansvalet NA öppna ett asylboende. Kvinnan bakom det företaget har uppmärksammats bland annat i programmet Plus i Sveriges Television för telefonsiar-linjer som bröt mot de etiska reglerna för betalteletjänster.

Det var något Björn Andrén inte kände till och det fallet kommer verkets jurister att titta på för att se om det är förenligt med reglerna som gäller fel i tjänsteutövningen.

I Fagersta vill bolaget Kulthammar öppna ett asylboende, i samma lokaler som ett annat bolag tidigare velat öppna. Fastighetsägaren, Norrbygården Fastigheter, är samma som tidigare.

Under nästan två års tid har Norrbygården tvistat med Fagersta kommun om obetalda VA-avgifter, en tvist som slutade så sent som för någon månad sedan med förlikning. Norrbygården har sedan betalat.

– Att det föreligger en civilrättslig tvist mellan två parter, det är ju inget som vi kan lägga vikt vid. Det är ju först om tingsrätten fastställer, eller om man når en förlikning och då man inte erlägger betalning för den här skulden, det är ju först då det blir aktuellt att utesluta, säger Björn Andrén, och fortsätter:

– Så ser rättsläget ut och det kan man ju alltid diskutera om det är rätt eller fel.

P4 Västmanland har sökt företrädare för Åström hotell och konferens, Assistansvalet NA och Norrbygården Fastigheter.

Ingen av dem har velat ge någon kommentar.