Kustbevakningen ska bli bättre

Nu ska Kustbevakningen arbeta hårdare för att stoppa narkotikasmugglingen.

Med bland annat flygspaning hoppas kustbevakningen kunna avslöja smugglare som tar sig i land utmed till exempel Upplandskusten.

För att kunna arbeta effektivt har Kustbevakningen tillsammans med Tull och Polis byggt upp ett center i Karlskrona där underrättelseinformation ska bearbetas och sedan gå vidare till de som arbetar på fältet.

Även om svenska kusten är lång så tror inte Lars Mattsson att uppdraget är omöjligt. De får inga extra resurser men genom att samarbeta och göra mer riktade spaningar ska de ändå bli bättre.

Narkotikasmuggligen till sjöss är ett stort problem. Det är allt från fritidsbåtar till större handelfartyg som försöker smuggla in narkotikan i Sverige. Det är främst till större hamnar som till exempel Kapellskär som smuggelbåtarna kommer.