Nya fängelseplatser skapar jobb

Nu ska trängseln på landets 55 fängelser minska. Med hjälp av extrapengar från regeringen planerar Kriminalvårdsstyrelsen 460 nya anstaltsplatser i år. Lyckas det kommer omkring 400 nya jobb att skapas.
Bakgrunden till utbyggnaden är flera års problem med överbeläggningar. Intagna har till exempel fått dela cell med varandra. Orsaken till trängseln på fängelserna är flera. Bland annat har domstolarna under de senaste åren dömt till längre straff än tidigare. Det var i söndags som regeringen offentliggjorde att fängelserna får ett tillskott på 150 miljoner kronor och de nya platser som kommer att skapas under året ska bland annat inrymmas i nybyggda paviljonger och bostadscontainrar.