Sanering av förorenad mark dyrt för Norrköping

Saneringen av marken där företaget Plantagen har byggt sin anläggning i Norrköping har kostat kommunen nästan 38 miljoner kronor.

Från början var det meningen att kostnaden för saneringen skulle betalas av de pengar som försäljningen av marken inbringade. Men eftersom marken var betydligt mer förorenad än vad man tidigare trodde måste kommunen också ta 25 miljoner kronor från de pengar som kommunstyrelsen satte av år 2003 .