Kritik mot arbetsförmedlingarnas självservice

Tretton fackavdelningar inom LO kräver att ledningen för Arbetsmarknadsstyrelsen AMS avgår.

Enligt Claes Larsson ordförande för Byggnads i Halmstad är AMS strategi att införa datoriserad självservice för de arbetslösa förnedrande.

Inriktningen på självservice innebär enligt facken också försämrade möjligheter för arbetsförmedlarna att förmedla jobb och utbildningar.

AMS styrelseordförande P O Edin tillbakavisar kritiken och menar att allt fler arbetslösa och arbetsgivare är nöjda med arbetsförmedlingen.