Dom prövas

Högsta domstolen tar idag för första gången upp en av domarna efter kravallerna vid EU toppmötet i Göteborg förra året.
Det är en 20 årig norrköpingsbo som får sin dom prövad. Han är hittills den enda av de som dömts i samband med Eu-kravallerna som fått prövningstillstånd. Många röster har hörts om att domarna efter kravallerna i Göteborg varit allt för hårda. Eric Östberg, styrelseledamot i Svenska Helsingforskommittén för mänskliga rättigheter, är en av dem som menar att straffen efter kravallerna är påfallande hårda. I hovrätten för västra Sverige dömdes norrköpingsbon till fängelse i ett år och åtta månder för våldsamt upplopp.