Umeå

En utställning som tar ton

1:16 min

Västerbottens Museum invigde i veckan utställningen Voices of Umeå. Det är ett experimentellt musikprojekt som låter, med hjälp av besökarna. Reporter Per-Gunnar Eriksson besökte utställningen.

Utställningnen är en serie med interaktiva musikinstrument. Bakom den ligger tonsättaren Anders Lind vid Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet. Tanken med projektet är att främja ett intuitivt skapande av musik, där den mänskliga rösten och modern teknik används som uttrycksmedel.