Flyktingbarn avvisas utan föräldrar

Migrationsverket är berett att ta till tuffare tag för att få asylsökande som håller sig gömda i Sverige att komma fram. Och det drabbar barnen.

Barn vars föräldrar gömmer sig riskerar nu att avvisas ensamma. Det berättar Britt-Inger Andersson på Migrationsverket i Sundsvall.

- Det är naturligtvis inte roligt, dom här barnen är ju pressade och det är inte något man tycker är en trevlig arbetsuppgift. Men samtidigt tycker jag inte att det är en bra lösning som det ser ut idag, säger hon.

I västernorrland finns 19 flyktingbarn vars föräldrar håller sig gömda, själva har dom placerats i familjehem. Nu ska migrationsverket undersöka om någon kan ta emot dom i hemlandet - i sådana fall avvisas dom och får leva hos släktingar eller på barnhem.

På Rädda barnen reagerar man starkt på beslutet och säger att det är ett brott mot barnkonventionen.

- Dom här barnen har redan splittrats en gång från föräldrarna i Sverige, vilket vi också tycker är väldigt olyckligt, men om myndigheterna tänker gå hela vägen och skicka hem barnen utan föräldrarna, det kan ju bli väldigt traumatiserande för barnen, säger Kristina Swiech, jurist på Rädda barnen.