Konstskatter kartläggs

Just nu pågår ett jättearbete på Hälsinglands muséum där all konst ska inventeras. Samtliga tavlor ska registreras, katalogiseras och föras in på dator. Om ett år ska inventeringen som utförs av bildkonstnären Ola Granath vara färdig.