Nytt test hittar sömnsjuka – billigt och enkelt

2:21 min

Ny teknik skall göra det billigare och enklare att tidigt upptäcka de dödliga sjukdomarna malaria och sömnsjuka. Det internationella projektet leds från Lund.

– De här anordningarna är väldigt enkla och det betyder att man kan testa blod väldigt snabbt. Samtidigt är de väldigt billiga och det betyder att man kan ha en bred testning av väldigt många patienter som kanske inte skulle ha blivit testade med konventionella metoder, säger Jonas Tegenfeldt, docent vid Lunds tekniska högskola.

Han visar prototypen, som inte är mycket större än en tändsticksask. Det lilla chippet består av silikonslangar, där kanalerna inuti är tunna som ett hårstrå med inbyggda hinder.

En droppe blod förs in i ena änden under ett visst tryck. Mycket enkelt uttryckt delas blodet upp, och sömnsjuke-  eller malariaparasiten hamnar i en del av det lilla chippet där den lätt kan identifieras.

Varje år dör över 50 000 människor i Afrika av sömnsjuka och en tidig och korrekt diagnos kan vara avgörande.

– Ja, det är en dödlig sjukdom så man måste behandla dem som har den här sjukdomen, annars dör de. Samtidigt kan behandlingen också vara dödlig och det betyder att man måste hitta precis de patienter som har sjukdomen och behandla den, säger Jonas Tegenfeldt.

Eftersom var tjugonde patient dör av den vanligaste behandlingen gäller det att bara behandla dem som verkligen har sömnsjuka.

För sjukvården i Afrika och på andra platser som är drabbade av tropiska sjukdomar innebär det tändstickstora datachippet att provtagning kan göras långt från sjukhusens dyra laboratorieutrustningar.

Tanken är också att använda sig av en så kallad mikroskopapp, eller funktion i mobiltelefoner, så att de bilder som tas av sömnsjuke- eller malariaparasiterna snabbt kan skickas för analys.

– Det är ett väldigt enkelt mikroskop och eftersom de flesta i Afrika har mobiltelefoner med kamera så är det här en väldigt lämplig teknik för det området.

Det lilla datachippet som nu utvecklas har tre huvudanvändningsområden: det handlar dels om att tidigt upptäcka parasiter och bakterier och dels också cancerceller, för den nya tekniken gör det möjligt att också mäta cellernas hårdhet och form.

– Det betyder att vi snabbt kan identifiera om en primärtumör är på gång att skicka ut celler som sedan kommer skapa metastaser, innan de här metastaserna har bildats, säger docent Jonas Tegenfeldt vid Lunds tekniska högskola.


Jens Ericson
jens.ericson@sverigesradio.se