Jordbruksverket får hård kritik

En av länets djurskyddsinspektörer, Ulf Björkman i Kungsör, ger Jorbruksverket hård kritik. Han tycker att Jordbruksverket är dåligt på att hjälpa djurskyddsinpektörerna med att tolka alla de förordningar som skickas ut, och tydligt tala om vad verket förväntar sig att inspektörerna ska göra. Han tycker också att det är alldeles för svårt att få tag på Jordbrukssverkets personal, och är mycket besviken över hur han blivit bemött när han kontaktat Jordbruksverket
Ulf Björkman efterlyser enkla råd och tips som inspektörerna kan använda sig av när de besöker en gård med djur, som när är en ko mager, när är klövarna i för dåligt skick o.s.v. När en nyanställd inspektör kommer ut på en gård är det mycket att tänka på och det kan därför vara lätt att missa brister, menar Ulf Björkman. Han skulle vilja ha en förtryckt checklista med punkter som ska gås igenom vid varje inspektion. Han är också mycket besviken över hur han blivit bemött när han kontaktat Jordbruksverket. - Jag har nästan slutat att ringa dit. Får man svar får man ändå inga bra besked, säger Ulf Björkman till P 4 Västmanland.