Planer på pendeltåg mellan Nora och Örebro

Om det ska bli tal om att köra pendeltåg mellan Nora och Örebro, så vill det till att satsningen är mycket långsiktig, annars är projektet till mer skada än nytta. Det konstaterar länsstyrelsen i ett yttrande.

Varje dag arbetspendlar ett tusental personer mellan Nora och Örebro, och i flera år har Nora järnvägsmuseum och Veteranjärnväg tillsammans med Nora kommun drivit frågan om att sätta in pendeltågstrafik på sträckan. Tåget skulle gå på den gamla järnväg som redan finns, och som länsstyrelsen under en längre tid funderat på att byggnadsminnesförklara mellan Nora och Ervalla.
I och med pendeltågsplanerna har nu länsstyrelsen satt sig in i de konsekvenser som ett pendeltåg skulle få för kulturmiljön på och kring den gamla tågbanan.
Länsantikvarie Jonas Jansson ser både fördelar och nackdelar. Det vore bra för bevarandet av tågsträckan om den trafikerades regelbundet och så ofta som det skulle bli om ett pendeltåg sattes in. Risken är annars att den förfaller eftersom det kan bli för dyrt att underhålla sträckan om den bara används till veterantrafik, så som det är idag. Nackdelarna då, ja det är tycker länsantikvarien att själva banan kommer att förlora alla karaktärsdrag som den har idag. Det kommer behövas betongslipers i stället för dagens i trä, rälsen måste bytas ut till en modernare och det måste sättas upp bullerplank. Möjligheten att få uppleva tågresande med skendunk försvinner och kanske kan inte veterantågen köras lika mycket som idag eftersom pendeltågen kommer att komma i första hand, tror länsantikvarien. Sammanfattningsvis tycker Jonas Jansson att om trafiken blir av och sen läggs ner efter bara några år så vore det högst olyckligt, skriver han om pendeltågsplanerna mellan Örebro och Nora.