Vattenbrunnar oljefria på norra Gotland

I höstas rann omkring 200 liter villaolja ur en tank på norra Gotland. Marken förorenades och två driscksvattenbrunnar förorenades.

Nu har den förorenade markan schaktats bort och nya vattenprover visar att dricksvattenbrunnarna nu är fria från oljerester.

Men nya vattenprover kommer att tas senare i vår eftersom det fortfarande finns en risk för att regn- och smältvatten kan påverka grundvattnet i området.