Halalkött i skolan fråga för Skolinspektionen

8:29 min

Föräldrar som tycker att det är fel att Svedala serverar halalkött i sina skolor har nu anmält kommunen till Skolinspektionen.

Det har stormat i skånska Svedala den senaste tiden efter att det blivit känt att kommunen serverat halalslaktad kyckling på sina skolor i fyra år. Protestgrupper har bildats, medborgarförslag har skrivits och halalköttet har debatterats i kommunfullmäktige. Frågan har nu också anmälts till Skolinspektionen av föräldrar som menar att halalslaktat kött är ett brott mot skollagens krav på att skolmåltiden ska vara ickekonfessionell.