Män lika våldsutsatta i nära relationer som kvinnor

5:01 min

Män utsätts för psykisk och fysisk misshandel i lika stor utsträckning som kvinnor i nära relationer. Det visar två studier som Sahlgrenska Akademin gjort. För första gången har de ställt frågor till både män och kvinnor.

Studierna visar att åtta procent av kvinnorna utsatts för fysiskt våld under det senaste året från sin make eller partner. Motsvarande siffra för män var i de två studierna 8 respektive 11 procent.

Skillnaden mellan män och kvinnor som utsatts för våld av sin partner är att konsekvenserna oftast är allvarligare för kvinnorna än för männen.

Men det är viktigt att ta männens utsatthet på allvar säger Gunilla Krantz, professor i samhällsmedicin och folkhälsa, på Sahlgrenska Akademin:

– Man ska inte förminska männens utsatthet för vi vet så lite om den.

Enligt Gunilla Krantz är det vanligt att män själva inte vill låtsas om att de blir slagna. Eftersom kvinnor är fysiskt svagare anses de inte utgöra ett hot mot män:

– Men vi vet också att det finns män som är rejält utsatta och som har svårt att värja sig.