Påven uteblev från söndagsvälsignelsen

Uppdaterad 12:15
För första gången under sina 26 år som påve ledde Johannes Paulus inte söndagens Angelus-välsignelse. Istället var det Vatikanens vice statssekreterare, ärkebiskop Leonardo Sandri, som ledde den traditionella välsignelsen. 

Påven följde ceremonin från sjukhussängen och visade sig därefter i sjukhusfönstret där han vinkade till de anhängare som samlats utanför sjukhuset i Rom där han vårdas.

Den 84-årige Johannes Paulus opererades i torsdags för andningsbesvär i samband med influensa. Hans hälsotillstånd uppges vara stabilt, men han kan ännu inte tala på grund av ingreppet.