Sjuk- och färdresor blir ett

Det ska bli enklare och billigare för hallänningarna att använda sjukresor och färdtjänst.
Idag ansvarar landstinget för sjukresorna medan färdtjänsten sköts av kommunerna. En uppdelning som ibland ställt till problem för resenärerna eftersom reglerna och avgifterna skiljer sig åt. Därför ska nu landstinget Halland inleda ett arbete för att införa samma regler och avgiftssystem för färdtjänst och sjukresor, inrätta en gemensam beställningscentral och låta Hallandstrafiken ta över samordningen för sjukresor och färdtjänst.