Ny studie visar: Män utsätts för minst lika mycket våld i hemmet som kvinnor

2:22 min

Enligt ny forskning är män mer, eller lika, utsatta för våld i nära relationer än kvinnor. Det visar resultatet av två undersökningar från Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet.

I de två studierna med 1 400 deltagare uppger åtta procent av kvinnorna att de utsätts för våld. Av männen i undersökningarna svarar åtta respektive elva procent samma sak.

– Det vi reagerar på i de här studierna är att män och kvinnor rapporterar om lika stor utsatthet för såväl fysiskt som psykiskt våld, medan kvinnor är betydligt mer utsatta för sexuellt våld. Det visar att vi vet väldigt lite om våldet mot män i relationer, säger Gunilla Krantz, professor i folkhälsovetenskap vid Göteborgs universitet.

Samtidigt är det sällan kvinnor tar livet av sina män, jämfört med tvärtom?

– Studierna bekräftar åter igen kvinnors utsatthet i våldsamma relationer, det är värre effekter för kvinnor, säger Gunilla Krantz.

Men även att studierna återigen pekar på det allvarliga våldet mot kvinnor från deras partner har forskarna funnit en ny grupp av utsatta. Det är männen som forskningen ofta missar i liknande studier.

Av de tillfrågade männen som uppgett att de utsätts för våld i hemmet svarar nästan två tredjedelar att de tillfrågade att de också är våldsamma mot partner.

– Det kan vara så att män är utsatta för våld från sin partner för att de är utsätter. Men det kan också vara så att det finns män som är utsatta av sin kvinna och inte kan värja sig för våldet och har ett svårt lidande. Den gruppen har inte uppmärksammats tidigare.

Den nya kategorin av män som framkommit i studierna är alltså de som utsätts för våld utan att de utsätter sin partner för detsamma. Och det är en grupp som Gunilla Krantz menar mår väldigt dåligt psykiskt.

Därför krävs det mer forskning i ämnet.

– Jag tror att vi måste undersöka det här närmare. Men det vi kan säga att bilden vi får över kvinnors utsatthet stämmer väl med bilden vi redan har medan vi får ny information om männen som vi inte har. Eftersom vi arbetar utifrån ett folkhälsoperspektiv många vi få veta vad hela folket är utsatta för, och kan inte begränsa de här studierna till bara kvinnor menar jag, avslutar Gunilla Krantz, professor i folkhälsovetenskap.

Kalle Wannerskog
kalle.wannerskog@sverigesradio.se