Nazistparti döljer rasistbudskap

Inför höstens kommunalval i Karlskrona tonar den nazistiska organisationen Nationalsocialistisk Front, NSF, kraftigt ner många av sina nazistiska budskap i sitt valprogram.
Till exempel skriver man i valprogrammet att Karlskronas skolor ska profilera sig och undervisa i Östersjöhistoria. Medan partiprogrammet kräver obligatorisk undervisning i rashygien och rasbiologi.