Svensk forskning öppnar för ny cancerbehandling

2:04 min

Svenska forskare har upptäckt hur små virusliknande partiklar, så kallade exosomer, gör för att ta sig in i cancerceller och driva på tumörutvecklingen. Forskarna har också lyckats blockera vägen för exosomerna, vilket lett till att tumörutvecklingen hämmats.

Upptäckten öppnar upp för bättre diagnostik och nya framtida behandlingsformer.

– Det mest spännande är att vi upptäckt en viktig del av det här kommunikationssystemet mellan celler, det vill säga hur exosomerna tas upp av cellerna och vi har då också visat att vi kan blockera dess effekter på cancerceller, säger Mattias Belting som är professor i klinisk onkologi vid Lunds universitet.

Exosomerna bildas inuti cellerna och fungerar som transportörer av paket med genetisk information mellan kroppens celler.

Exosomer är viktiga budbärare av information mellan kroppens celler, men exosomer som kommer från just cancerceller har på senare år visat sig ha en viktigt roll i utvecklingen av tumörer. Forskare menar också att exosomer från en cancercell skickas ut i kroppen för att förbereda frisk vävnad för att ta emot cancerceller så att metastaser eller dottersvulster kan bildas.

En stor fråga inom cancerforskningen har varit hur de här små budbärarna tar sig in i mottagarcellerna. Den viktiga pusselbiten har nu Lundaforskarna upptäckt och dessutom visat hur vägen in i mottagarcellen kan blockeras.

– Vi ser det som ett nytt potentiellt mål för behandling vid olika typer av cancer.

Kunskapen om exosomer har fler användningsområden eftersom exosomer återspeglar cellen de bildats i. Genom att titta på en exosom från en cancercell kan man ställa säkrare diagnos och bättre följa effekten av en cancerbehandling:

--  Exosomerna kommer in här på det sättet man kan ta upprepade blodprov och följa dynamiskt hur tumörens egenskaper förändras under behandling och då kanske i ett tidigare skede än med till exempel röntgen ändra behandlingsstrategi.

Eftersom exosomerna nu visat sig vara så skickliga budbärare kan de i en framtid komma att användas som transportörer av läkemedel rakt in i den sjuka cellen.

--  Det gör dem intressanta som budbärare för olika läkemedelssubstanser. Det vill säga få in läkemedel i celler, säger Mattias Belting.

Jens Ericson, Ekot i Malmö
jens.ericsson@sverigesradio.se