Baxterlokaler tas över av kommun

Ronneby kommun köper medicinteknikföretaget Baxters gamla fabrikslokaler. Kommunen som betalar 14 miljoner för lokalerna hoppas i första hand på att kunna hyra ut till företag som är i behov av lokaler anpassade för tillverkning av medicinsk utrustning.
Kommunen är redan i kontakt med ett antal företag men vilka de är eller vilken typ av verksamhat de sysslar med vill det socialdemokratiska kommunalrådet Jan-Anders Palmqvist inte gå in på.